Ostatnia aktualizacja: 24.07.2022

Regulamin sklepu

Pojęcia

Regulamin – niniejszy regulamin
Serwis (sklep) – usługa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem https://tinymc.pl
Klient (użytkownik, konsument) – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Produkt/usługa premium – wirtualna usługa świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.
Serwer – Sieć serwerów do gry Minecraft dostępna pod adresem tinymc.pl, tinymc.eu, tinymc.net
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego tinymc.pl.
Dane użytkownika – nazwa użytkownika, adres ip, hasło, adres e-mail

 

Informacje o płatnościach

Serwis oferuje sprzedaż wirtualnych usług premium na serwerach sieci tinymc.pl w grze minecraft.

Klient może przyjąć ofertę przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu i 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny, korzystając z dostępnych płatności. Przy każdym Produkcie prezentowanym w Sklepie zamieszczone są odpowiednie instrukcje, w celu realizacji danej transakcji;

Firma HotPay.pl może przetwarzać dane wprowadzane podczas dokonywania zakupu takie jak imię, nazwisko, numer telefonu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędnie uzupełniony formularz płatności w zakładce „Zamówienie” lub przy płatnosci na stronie HotPay.

Zamówienia są realizowane natychmiastowo, po zaksięgowaniu płatności Klient automatycznie otrzymuje potwierdzenie swojego zamówienia na adres e-mail oraz zamawiane usługi premium na serwerach do gry.

Dostępne formy płatności

• PRZELEW BANKOWY – Operatorem płatności jest Hotpay.pl
• SMS – Operatorem płatności jest Hotpay.pl
• PAYSAFECARD – Operatorem płatności jest Hotpay.pl

> Formularz reklamacyjny HotPay: https://hotpay.pl/reklamacja/

Reklamacje

Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z realizacją umowy sprzedaży na adres e-mail Sprzedawcy.

Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

Dokonując płatność, potwierdzasz, że nie będziesz rościł od administracji żadnych odszkodowań w przypadku zablokowania dostępu do Serwera.

Gdy dostarczona usługa jest niezgodna z zamówieniem, klientowi przysługuje prawo do wymiany usługi na nową.

Reklamacje należy kierować na adres e-mail: kontakt@tinymc.pl

Kontakt

Adres e-mail: kontakt@tinymc.pl
Discord: Kliknij

Informacje o działaniu Serwisu

Klienci mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.

Dane użytkownika są zapisywane na naszych serwerach w celu weryfikacji klienta lub logowania do konta.

Zakupienie wirtualnej usługi premium na serwerach Serwisu nie zwalnia użytkownika z przestrzegania regulaminu.

Serwis nie przekazuje i nie zapisuje żadnych wrażliwych danych użytkowników.

W przypadku zablokowania dostępu do serwera dla użytkownika (tzw. zbanowania) zakupione usługi przepadają i nie podlegają zwrotowi.

Użytkownik, który zakupi usługę premium okresową (np. Sponsor 14 dni itp.) jest zobowiązany do przebywania na serwerze w okresie trwania tej usługi.

Wszystkie konta, wirtualne usługi mogą zostać utracone w przypadku zakończenia projektu lub zresetowania serwera i nie podlegają zwrotowi.

Nie ponosimy odpowiedzialności za utracone wirtualne przedmioty na serwerze przez włamania na konto użytkownika.

Usługi realizowane są natychmiast po dokonaniu wpłaty.

Oferowane usługi są wirtualnymi przedmiotami, do których przyznajemy dostęp na serwerze TinyMC.pl w grze „MINECRAFT”.

Korzystanie z naszego sklepu jest dobrowolne. Wszystkie dotacje pieniężne i  złożone są dobrowolnie na rozwój i utrzymywanie serwisu TinyMC.pl.

Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkowników.

Postanowienia końcowe

Serwis TINYMC.PL nie jest powiązany z firmą Mojang AB, producentem gry “Minecraft”.

Sprzedawca jest usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz Administratorem danych.

Zakupienie wirtualnych usług w Serwisie nie zwalnia Klienta z przestrzegania regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Polityka prywatności

Administratorem danych serwusu TINYMC.PL jest PATRYK OLSZEWSKI, ul. Platynowa 28 lok. 2 62-081 Baranowo, REGON 520658470, NIP 7812029003

Twoje dane – (Adres e-mail, nazwa użytkownika)

W naszym Serwisie nie musisz się rejestrować, ale podczas zamawiania Usługi premium musisz podać swój adres e-mail w celu wysłania potwierdzenia zamówienia oraz nazwę użytkownika z wybranego serwera sieci tinymc.pl w grze Minecraft. 

Serwis nie wykorzystuje danych podanych w formularzu do składania zamówień w celach marketingowych.

Twoje dane są automatycznie usuwane 12 miesięcy po realizacji zamówienia. 

 • Masz prawo do:
  – dostępu do treści danych oraz zażądania ich sprostowania
  – usunięcia
  – ograniczenia przetwarzania
  – wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
 • Twoje dane będą przetwarzane przez czas:
  – realizacji zamówienia złożonego w Serwisie oraz obsługi ewentualnych roszczeń/reklamacji

Operatorem serwisu internetowego www.tinymc.pl jest PATRYK OLSZEWSKI, ul. Platynowa 28 lok. 2 62-081 Baranowo, REGON 520658470, NIP 7812029003

 

Serwis nie jest w żaden sposob powiązany z Mojang oraz Microsoft