Regulamin

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep w żaden sposób nie jest powiązany z firmą MOJANG.
 2. Sklep ​prowadzony jest przez Jakuba Kolej prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PATRYK OLSZEWSKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7812029003, REGON 520658470. ul. Platynowa 28 lok.2
  62-081 Baranowo

§ 4 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres E-mail: kontakt@tinymc.eu
 2. Discord: https://dc.tinymc.pl

§ 5 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 2. a. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome itp.
 3. b. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. c. Grę Minecraft oraz konto na serwerze TinyMC.PL.

§ 6 Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 2. a. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie na niego kliknąć i kliknąć przycisk ,,Dodaj do koszyka” oraz „Przejdź do płatności”,
 3. b. wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, wpisać swoją Nazwę Gracza używaną na Serwerze, oraz wybrać metodę płatności,
 4. c. Potwierdzić zawartość Zamówienia oraz poprawność wprowadzonych danych, zaznaczając odpowiednią opcje pod podsumowaniem Zamówienia oraz kliknąć przycisk ,,Zapłać”.

§ 7 Płatności

 1. Operatorem płatności przelew, paysafecard obsługiwanych w ramach serwisu jest firma eplatnosci sp.z.o.o. REGON: 365908633; NIP: 5512627147;KRS: 0000648389
 2. Właściciel strony i sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez pośredników dostarczających systemy obsługi sprzedaży tzn: hotpay.
 3. Serwis oferuje również płatności paypal obsługiwane przez firmę: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.
 4. W przypadku Nieudanej płatności w systemie paypal lub hotpay skontaktuj się z nami poprzez nasz nasz discord https://dc.tinymc.pl lub kontakt@tinymc.pl
 5. Należy pamiętać że wszelkie sprzedawane dobra niematerialne w naszym sklepie są tylko i wyłącznie przeznaczone do użytku na naszym serwerze. Nie ma możliwości używania ich poza serwerem tinymc.pl

§ 7 Reklamacje

 1. Umową sprzedaży objęte są produkty do których dostęp na serwisie TINYMC.PL uzyskuje Konsument.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 3. Reklamacje należy składać w przypadku braku otrzymania usługi na adres: krystianolszewski@icloud.com
 4. Reklamacje płatnością PaySafeCard nie podlegają zwrotowi.
 5. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów