40.00 

Otrzymujesz rangę HEROS na serwerze: SURVIVAL + EKONOMIA

Bonus: $15 000
Czas trwania usługi: 14 dni


Korzyści:

Pełną rozpiskę korzyści znajdziesz pod komendą /heros