Polityka Prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych PATRYK OLSZEWSKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7812029003, REGON 520658470. ul. Platynowa 28 lok.2
  62-081 Baranowo poprzez serwer minecraft dostępny pod adresem TinyMC.pl
 2. Administratorem danych osobowych jest PATRYK OLSZEWSKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7812029003, REGON 520658470. ul. Platynowa 28 lok.2 62-081 Baranowo
 3. Kontakt z administratorem odbywa się poprzez adres email: krystianolszewski@icloud.com
 4. Dane osobowe zbierane są podczas rejestracji na naszym serwerze
 5. Dane osobowe zbierane są podczas rejestracji na naszym serwerze

§ 2 Przechowywane dane i sposób ich wykorzystania

 1. Adresy IP – W celu identyfikacji, kontrolowaniu możliwych nadużyć.
 2. Hasło do konta w minecraft na serwerze tinymc.pl – W celu identyfikacji, logowania. Dane do kont są zaszyfrowane.

§ 3 Przechowywania danych

 1. Dane przechowywane są dopóki Twoje konto na serwerze będzie dostępne. W przypadku zakupów, twoje dane zostają automatycznie usunięte po upływie 2 miesięcy od zakupu.
 2. Dane przechowywane są na terenie Unii Europejskiej.
 3. W celu usunięcia danych osobowych, aktualizacje, lub dostęp do swoich danych osobowych prosimy o kontakt mailowy z administratorem danych osobowych.